Innhold

Gradvis åpning av noen helse- og omsorgstjenester

Virksomhet Helse åpner nå opp for noen flere helse- og omsorgstjenester fra mai måned, dette for å kunne ivareta særlig sårbare innbyggere.

Gjelder:

  • Avlastnings- og rulleringsopphold i tilfeller der behovet er stort.
  • Hjemmehjelpsoppdrag hos enkeltbrukere etter nærmere avtale.
  • Dagtilbud for enkeltbrukere, og etterhvert også smågrupper (måltider, samtaler, turer).
  • Oppstart av hverdagsrehabilitering.
  • Fysio- og ergoterapi for enkeltbrukere.
  • Frisør og fotpleie på sykehjemmet.

Forutsetningen er at tjenestene kan gis slik at nødvendige smittevernhensyn kan følges, og brukerne må være symptomfrie og ikke i karantene.

Pleie- og omsorgssenteret har fortsatt besøksrestriksjoner, med visse unntak. Det kan tilrettelegges for videosamtaler og utendørs besøk. Eventuelle besøkende må være friske og symptomfrie, og overholde minst 1 meters avstand (jfr. FHIs anbefalinger).

Ta kontakt med den enkelte enhet for å gjøre nærmere avtale.


Publisert: 13.05.2020 15:39:39
Sist endret: 13.05.2020 15:39