Innhold

Valgstyret godkjente i møte 8.5.19.følgende listeforslag til kommunestyrevalget 2019:

Arbeiderpartiet

Godkjent listeforslag - Arbeiderpartiet.pdf

Fremskrittspartiet

Godkjent listeforslag - Fremskrittspartiet.pdf

Høyre

Godkjent listeforslag - Høyre.pdf

Kristelig Folkeparti

Godkjent listeforslag - Kristelig Folkeparti.pdf

Miljøpartiet De Grønne

Godkjent listeforslag - Miljøpartiet De Grønne.pdf

Nannestad Bygdeliste

Godkjent listeforslag - Nannestad bygdeliste.pdf

Rødt

Godkjent listeforslag - Rødt.pdf

Senterpartiet

Godkjent listeforslag - Senterpartiet.pdf

Sosialistisk Venstreparti

Godkjent listeforslag - SV - Sosialistisk Venstreparti.pdf

Venstre

Godkjent listeforslag - Venstre.pdf

Listeforslagene ligger ute til gjennomsyn på kommunens servicekontor.

Valgstyrets protokoll er tilgjengelig under politisk møtekalender


Publisert: 14.05.2019 13:06:31
Sist endret: 14.05.2019 13:06