Elgen er Nannestads største pattedyr. Nannestadelgene er en del av en stor trekkende bestand som hver vinter er tilpasset å trekke ned fra sommerbeiteområdene på åsene til de mer snøfattige vinterbeiteområdene på Romerikssletta. Med økende utbygging i elgens vinterbeiteområder er det også økende konflikter og møter mellom folk og elg. Elgen er normalt sky, men vinterstid sparer den på kreftene, og flykter ikke like lett som til andre årstider. Vinterstid kan den søke inn i boligområder for å beite på bærbusker og andre prydbusker, så det er ikke sjelden man kan møte elg inne i boligområder. Ved å bruke de brøyta vegene og skiløypene sparer elgen på kreftene i istedenfor å gå i dyp snø, så også her kan man få nære møter med elgen.

Elgen kan utgjøre en risiko for sikkerheten for kommunens innbyggere. Hvert år i Norge blir det registrert farlige møter med elg, og de senere vintre er det observert en del nærgående elg i boligområdene her i Nannestad.

Dersom man følger noen enkle retningslinjer, kan farlige møter med elg minimeres eller unngås:

  • Unngå å forstyrre elg som beiter i nærheten av bebyggelse. La de være i fred og ikke gå nærmere.
  • Oppretthold en sikker avstand til elgen.  Med sikker avstand er det ingen grunn til å være redd. Når en holder avstand til elgen, vil den ikke angripe eller opptre aggressivt. Elgen vil sjelden oppsøke deg, men elgen er et vilt dyr og kommer man for nære kan den føle seg truet og vil kunne ha utfall mot deg.  Så møter man på elg i boligfeltet, på en sti eller i skiløypa, så trekk alltid unna. La de få god plass til å passere eller trekke unna i sitt eget tempo.
  • Alle elger har sin egen toleranse for når den føler seg truet. Elger med kalv kan være mer aggressive enn enslige elger, og man må være ekstra oppmerksom.
  • Vær oppmerksom på elgens kroppssignaler. Dersom elgen legger ørene bakover, senker hodet, nakkehårene reiser seg og/eller den slikker snuten er man for nær og elgen viser irritasjon. Da må man trekke tilbake umiddelbart! Normalt gir elgen gjentatte signaler om at du er for nær før den angriper, så respekter disse signalene.
  • Dersom elgen angriper så kan man ikke løpe fra elgen. Da må man gjemme seg bak, f.eks et tre, en bil eller en stor stein for å få avstand fra elgen.
  • Unngå å provosere dyrene. Ikke gjør forsøk på å jage dyrene. Dette kan fremprovosere aggressiv adferd hos elgen.
  • En av de største konfliktene kan oppstå dersom man har med seg hund. Ulven er fra naturens side elgens største fiende. Elgen kan derfor reagere mot hunden som den gjør mot ulven. De kan angripe hunden og sparke mot den. Hunder som blir angrepet av elg kan løpe mot sin eier, og setter dermed også eieren i fare. Så hold hunden unna elgen. 

Gi aldri hjortevilt mat!

Foring av elg og rådyr er ulovlig uten tillatelse fra Mattilsynet. Foring kan også øke risikoen for farlige møter med elg. Elg kan endre sin adferd knyttet til matsøk, og øke tilhold til stedet der den blir foret. Dette øker igjen faren for farlige møter med elgen. Med foring utsetter man også dyrene for smitterisiko, og med feil diett og foring kan dette få negative konsekvenser for både elgens og rådyrenes kondisjon. 

Elg og rådyr er glad i bærbusker og andre prydbusker. Pakk gjerne disse inn, og er du ofte plaget med at dyra beiter på hagevekstene dine så kan du for eksempel velge vekster som ikke trekker til seg hjortevilt neste gang du anskaffer nye busker til hagen.   

Noe av det fantastiske med å bo i Nannestad er nærheten til naturen og det ville dyrelivet, men med det følger også et ansvar. Vi må behandle dyrelivet med respekt, og gjøre det vi kan for å unngå farlige møter med elg.

 


Publisert: 13.01.2022 08:32:50
Sist endret: 16.11.2022 14:09