Innhold

Nasjonale myndigheter viderefører tiltakene i samsvar med covid-19-forskriften kapittel 5A for Nes, Bærum, Asker, Drammen, Lier, Nannestad, Eidsvold, Ullensaker, Gjerdrum, Lillestrøm, Lørenskog, Rælingen, Enebakk, Nordre Follo, Ås, Moss, Råde, Fredrikstad, Sarpsborg og Rakkestad.

Tiltakene iverksattes fra 12.04.2021 kl. 00.00 med varighet til og med 25.04.2021. Det vil deretter gjøres en ny vurdering.

Les covid-19 forskriften

Les mer: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/endringer-i-regionale-tiltak-i-viken-og-gran-kommune/id2844077/

Rødt nivå i skoler, barnehager og videregående er besluttet lokalt og videreføres. De berørte varsles direkte ved eventuelle endringer.


Publisert: 10.04.2021 13:26:37
Sist endret: 10.04.2021 13:35