Innhold

Det er EMerald Geomodelling, et selskap utsprunget fra Norges Geotekniske Institutt, og selskapet SkyTEM Surveys, som skal gjennomføre undersøkelsene for NVE. Flygningen vil foregå i området vest for Gardermoen i Nannestad kommune (Figur 1). Selve undersøkelsene vil ta 2-3 dager, men det er per dags dato ikke helt sikkert hvilke dager selve flygningen vil skje, ettersom det avhenger av fremdriften i et pågående prosjekt samt lokale værforhold.

Undersøkelsene skal gjennomføres som et ledd i NVEs forenklet soneutredningsprosjekt i Gjerdrum, Nannestad, og Ullensaker. NGU flyr i samme tidsrom tilsvarende undersøkelser med et annet type system. Undersøkelsesområdene er delvis overlappende i Nannestad kommune, men EMerald skal også fly nord for områdene NGU dekker (Figur 1).

Figur 1: Planlagt undersøkelsesområde (gult) for skanning.
Figur 1: Planlagt undersøkelsesområde (gult) for skanning. 

Dataene fra undersøkelsene gir grunnlag for å kunne tolke utbredelsen av kvikkleire i grunnen. I første omgang vil dataene brukes til å bedre planlegge geotekniske boringer. Når boringer foreligger kombineres disse med de innsamlede dataene ved hjelp av maskinlæring for å modellere sannsynligheten for kvikkleierforekomster.

Helikopteret vil fly over undersøkelsesområdene med måleinstrumenter. Måleinstrumentene består blant annet av en sirkulær antenne på omtrent 300 m2 som henger under helikopteret.

Det vil flys frem og tilbake langs planlagte flylinjer med 80-100 meters linjeavstand, og antennen vil henge ca. 30 meter over bakken og noe høyere over infrastruktur og skogdekte områder. Flyvningen skjer i relativt lav hastighet på om lag 60-80 km/t.

Utstyret som benyttes sender ut elektromagnetiske bølger som ikke er skadelig for mennesker eller dyr. Publikum vil merke normal støy fra helikopteret mens målingene pågår, men vil ellers ikke påvirkes på noe vis.

Landingsplass for helikopter
Foto: EMerald Geomodelling

Bakgrunnen for prosjektet
“Forenklet soneutredning”-prosjektets hovedmål er å få et oppdatert bilde av faregrad og risiko i gamle faresoner, for blant annet å kunne vurdere eventuelle behov for sikringstiltak. I tillegg ønsker NVE å ta i bruk nye teknologier og kunnskap, blant annet geofysiske målinger som geoskanning, for å supplere vanlige grunnundersøkelser og gi et overordnet bilde av grunnforhold i et større område.

For ytterligere spørsmål om undersøkelsene, kontakt:

Lars Marius Matre,
Kommunikasjonsansvarlig EMerald Geomodelling
lmm@emrld.no
+47 926 09 166

 


Publisert: 14.09.2021 08:16:15
Sist endret: 21.09.2021 14:10