Funn av cyanobakterier i Bjørknessjøen – Nes kommune

Sist oppdatert: 28.06.2024 13:12 | Publisert: 28.06.2024 13:12:30

Bilde av blå-grønn alger

Blå-grønn alger

Foto: Miljørettet helsevern Øvre Romerike

Miljørettet helsevern – Øvre Romerike ble varslet om observasjon av algeoppblomstring i Bjørknessjøen i Nes kommune. Det er tatt prøver 26.6.2024 som er analysert av Norsk institutt for vannforskning (NIVA).

Det er gjort funn av cyanobakterier av typen Dolichospermum lemmermannii. Dette er en av de mest vanlige typene cyanobakterier vi har i Norge og den finnes også i innsjøer som ikke er næringsrike. Den kan produsere toksiner (giftstoffer) av typen microcystin, så prøven blir videre analysert i løpet av neste uke. Det er imidlertid ikke så ofte de påvises microcystin i prøver med Dolichospermum lemmermannii, men prøven blir analysert for å være sikre.

Inntil analysesvar frarådes bading der vannet er grønnfarget. Algene kan produsere gift som er farlig for mennesker og dyr. Vann bør ikke svelges av badende, spesielt barn, beitedyr eller hunder som drikker vannet, eller bader og deretter slikker pelsen.

Cyanobakterier

Cyanobakterier (tidligere kjent som blågrønnalger) er en naturlig del av livet i ferskvann. Av og til kan det dannes større ansamlinger av cyanobakterier på tjern og innsjøer og man får en algeoppblomstring.

Cyanobakterier er bare et problem når det er mange av dem, det vil si når vi har en oppblomstring, og kan se dem som farget vann, fargede flak, klumper eller skum i vannet. Enkelte arter cyanobakterier produserer toksiner (giftstoffer) som kan utgjøre en helserisiko for mennesker og dyr. Ved stor algeoppblomstring, må vi, inntil analysesvar foreligger, oppfordre innbyggerne til å passe på at vann ikke svelges av badende, spesielt barn, beitedyr eller hunder som drikker vannet, eller bader og deretter slikker pelsen. Det skal en høy konsentrasjon av toksinproduserende cyanobakterier til for at det skal bli alvorlig helsefare.

Observasjon av mistenkt algeoppblomstring, grønnfarget vann eller lignende kan meldes til Miljørettet helsevern – Øvre Romerike eller til kommunen hvor vannet ligger.