Innhold

Hvem fortjener Frivillighetsprisen 2019?

Nannestad kommunes frivillighetspris skal synliggjøre frivillighetens egenverdi og samfunnsverdi i tråd med «plattform for frivillighet». Prisen skal gis til en lokal forening, gruppe eller enkeltpersoner som har utmerket seg med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til beste for innbyggerne i Nannestad kommune. Frivillighetsprisen skal bidra til å synliggjøre gode eksempler til inspirasjon for andre, der frivilligheten utgjør en forskjell.

Vinneren vil motta et diplom og ett stipend på kr. 10.000.- og det er Oppvekst- og kulturutvalget i Nannestad kommune som vedtar hvem som skal tildeles prisen. Går prisen til enkeltperson, må denne velge et lag eller en forening som mottar pengene.

Nå kan alle i Nannestad nominere kandidat(er) som har gjort en ekstraordinær frivillig innsats i tråd med kriteriene.

Forslag til kandidater sendes til Nannestad kommune innen tirsdag 1. oktober 2019.

Tidligere vinnere:

2018: Stian Berntsen

2017: Thomas Kleven Eek og Tommy Ørtoft Kristiansen

2016: Tom Haugen

2015: Steinar Laugen


Publisert: 20.08.2019 12:00:11
Sist endret: 20.08.2019 12:00