Innhold

Leira i Nannestad

Hvem fortjener Frivillighetsprisen 2017?

Nannestad kommunes frivillighetspris skal synliggjøre frivillighetens egenverdi og samfunnsverdi i tråd med «plattform for frivillighet». Prisen skal gis til en lokal forening, gruppe eller enkeltpersoner som har utmerket seg med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til beste for innbyggerne i Nannestad kommune. Frivillighetsprisen skal bidra til å synliggjøre gode eksempler til inspirasjon for andre, der frivilligheten utgjør en forskjell.

Vinneren vil motta et diplom og ett stipend på kr. 10.000.- og det er Oppvekst- og kulturutvalget i Nannestad kommune som vedtar hvem som skal tildeles prisen. Går prisen til enkeltperson, må denne velge et lag eller en forening som mottar pengene.

Nå kan alle i Nannestad nominere kandidat(er) som har gjort en ekstraordinær frivillig innsats i tråd med kriteriene.

Forslag til kandidater sendes til Nannestad kommune innen tirsdag 21. november 2017.

Tidligere vinnere:
2016: Tom Haugen
2015: Steinar Laugen

 

Foto: Leira i Nannestad, Tommy Gildseth


Publisert: 10.11.2017 15:40:28
Sist endret: 18.01.2022 16:35