Innhold

Etter møte mellom kultursjef, kommuneoverlege og leder for fritidsklubben er det besluttet å gjenåpne fritidsklubben i Nannestad torsdag 14. mai for ungdom i alderen 8-10. klasse.

Sentrale anbefalinger på grupper er endret fra 5 til 20 personer. Det medfører at det maksimalt kan være 20 personer tilstede på klubbkveldene. Alle som ønsker å delta må sende påmelding innen gitt frist. Informasjon om gjenåpningen og rutiner for å ivareta smittevernhensyn publiseres på ungnannestad.no tirsdag 12. mai.


Publisert: 11.05.2020 16:17:48
Sist endret: 11.05.2020 16:18