Innhold

Det er frist for melde behov for langtidsleie av kunstgressbanene ved Nannestadhallen 1. desember. Baneoppsettet vil være klart innen ca 10. desember. Skjema for innmelding finner du her.

Kommunestyret har vedtatt følgende retningslinjer for leie av kunstgressbanen.  

  • Priser for leie av kunstgressbanen behandles i forbindelse med behanlding av budsjett og handlingsprogram. Prislistene oppdateres på kommunens hjemmside.
  • Klubber som skal leie kunstgressbanen må melde inn sitt behov for langtidsleie for hele perioden fra 1. januar til og med 31.mars (pressperioden) innen 1.desember.
  • Klubben/laget blir tildelt x antall timer fast hver uke i hele leieperioden som går fra 1. januar til 31. mars, uavhengig av om timen faktisk benyttes eller ikke. Klubben får faktura på det totale faste timeantallet i etterkant av langtidsperioden (mai/juni).
  • Ved behov for leie i perioden 15.10-31.12, faktureres dette på bakgrunn av innmeldt behov med samme timepris som i pkt.1 avhengig av banestørrelse (faktureres senest 20. januar året etter).
  • Undervarme settes ikke på kunstgressbanen før 1.januar. Unntak dersom pressperiode oppstår i oktober, november eller desember. Dette fordrer imidlertid avtale om leie.

 


Publisert: 09.11.2020 11:31:10
Sist endret: 09.11.2020 14:32