Innhold

Nannestad sykehejm har fra 10.9.19 behov for frisør 4-6 dager pr. mnd. til beboerne, som et servicetilbud. Det legges til rette for utøvelse av privat næringsvirksomhet ved at kommunen stiller et lokale til disposisjon. Kommunen har ikke arbeidsgiveransvar. 


For tildeling av konsesjon må søkere ha:

  • Svennebrev som frisør
  • Utføre behandling til beboer for vask, klipp, føning, perm og farging.
  • Personlig egnethet. Det legges vekt på god kommunikasjon og samhandling med beboerne og fleksibilitet i utøvelsen av tjenesten
  • Referanser

For fullstendige anbudsdokumenter ta kontakt med innkjøpsrådgiver Siri Skogvold på epost siri.skogvold@nannestad.kommune.no

Tjenestekonsesjonen utlyses som anbudskonkurranse. Skriftlig tilbud skal basere seg på ovennevnte kriterier. Tilbud skal være mottatt hos kommunen senest 29.8.2019. 

Spørsmål kan rettes til  Virksomhetsleder helse Trude H. Westerberg Telefon: 66 10 52 01/Mob: 48 13 51 70


Publisert: 14.08.2019 13:48:14
Sist endret: 14.08.2019 13:48