Prøvene ble tatt den 14. august 2023. Det er bare tatt prøver fra utvalgte, ikke flomutsatte badeplasser denne gangen. Resultatene viser verdier under grenseverdiene for alle de utvalgte badeplassene, dvs. at badevannskvaliteten er god. Det ble ikke observert cyanobakterier.

Med hensyn til badevannstemperatur så ligger temperaturene fra 16 til 18 grader

På grunn av flom og kjennskap til at enkelte vann er mer utsatt for forurensning ved store nedbørsmengder er det ikke tatt prøver av følgende badevann: Meieriodden, Åsanden, Rødvika/Prestsand, Stensbydammen, Fløyta (Gullverket), Årnesstranda (Feiring), Støjordet/Ørbekkstranda, Andelva v/E6, Lima, Gåfossen, Kverndammen, Funnefoss/Daskerudstranda. Lysdammen var ikke tilgjengelig på prøvetidspunktet pga. veiarbeid.

Mye nedbør kan gi dårlig badevann

Det har kommet store nedbørsmengder de siste dagene, som flere steder har ført til flom. Generelt frarådes det å bade etter store nedbørsmengder. Vannet kan etter kraftig regnvær inneholde større mengder tarmbakterier på grunn av avrenning fra terrenget og elver i tilknytning til badestedet. Vannkvaliteten endrer seg raskt og det anses normalt som tilstrekkelig å vente 24 timer etter kraftig regnvær før man bader. I forbindelse med uværet «Hans» må man forvente at flere av badeplassene vil være utsatt for flom også etter at det har sluttet å regne. Vi anbefaler at man unngår å bade i dagene fremover, også selv om vannet flere steder er på vei tilbake, og at man vurderer situasjonen på stedet. Dersom man velger å bade er det viktig å unngå å svelge vann og at man passer spesielt godt på barn.

Dette er siste badevannsprøvene som tas i sommer.

Badevannsprøver uke 33


Publisert: 16.08.2023 14:14:14
Sist endret: 16.08.2023 14:14