Mye nedbør kan gi dårlig badevann

Det har kommet store nedbørsmengder de siste dagene, som flere steder har ført til flom. Generelt frarådes det å bade etter store nedbørsmengder. Vannet kan etter kraftig regnvær inneholde større mengder tarmbakterier på grunn av avrenning fra terrenget og elver i tilknytning til badestedet. Vannkvaliteten endrer seg raskt og det anses normalt som tilstrekkelig å vente 24 timer etter kraftig regnvær før man bader. I forbindelse med uværet «Hans» må man forvente at flere av badeplassene vil være utsatt for flom også etter at det har sluttet å regne. Vi anbefaler at man unngår å bade i dagene fremover og at man vurderer situasjonen på stedet. Dersom man velger å bade er det viktig å unngå å svelge vann og at man passer spesielt godt på barn. 

Dersom man bader for tidlig etter slike nedbørsmengder og flom, risikerer man å bli syk. Det vanligste er at man får dårlig mage, altså diaré og kvalme. 

Det vil bli tatt badevannsprøver fra utvalgte, ikke flomutsatte vann i uke 33.

Pressemelding uke 32.pdf


Publisert: 10.08.2023 14:03:56
Sist endret: 11.08.2023 07:37