Innhold

Har du allerede søkt og fått innvilget SFO-plass trenger ikke gjøre noe, kommunen vil endre dette i fakturagrunnlaget.

Dersom du KUN ønsker å benytte dere av gratis SFO, så må du søke om dette innen 1. august. Skjema for dette finner du her. Du vil da få dette innvilget fra 1. september.

NB! Du må betale for kost de dagene du ønsker gratis SFO. 

Eksempel: har du en fulltidsplass (25 timer i uken), vil du med den nye ordningen betale for 13 timer i uken.  For deltidsplass (13 timer i uken), blir 12 timer gratis og du vil betale for den ene timen hver uke. 

Nannestad kommune er også en av i alt 60 kommuner som får mulighet til å gi gratis fulltidsplass i SFO til i alt 35 førsteklassinger som kommer fra familier med lav inntekt.

Det skal søkes på samme måte som redusert foreldrebetaling.


Publisert: 01.08.2022 10:08:00
Sist endret: 02.08.2022 08:47