Innhold

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Skatteetaten vi da få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Etter denne datoen er det ikke lenger et kemnerkontor (skatteoppkrever) i kommunen.

Oppgavene som overføres fra kemnerkontoret til Skatteetaten 1. november er blant annet behandling av restskatt og forskuddsskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift., motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/ saldoutskrift for skatt og avgift.

Mer informasjon vil bli lagt ut på våre sider og på www.skatteetaten.no


Publisert: 23.10.2020 11:52:59
Sist endret: 23.10.2020 11:53