Innhold

Før du melder:

Før du melder fra om manglende tømming, bør du sjekke at følgende:

  • at området foran dunken var ryddet for snø,
  • at det var strødd dersom det var glatt
  • at dunken var trillet frem (hvis den står langt fra veien)
  • at dunken ikke var overfylt
  • at dunken ikke var stengt inne av kjøretøy eller lignende

Vinterføre kan gjøre jobben til renovatørene ekstra utfordrende.

For at de skal kunne utføre jobben på en tilfredsstillende måte, må derfor alle husstander på best mulig måte tilrettelegge slik at det er lett for renovatøren å komme fram. 

Renovatøren skal henge på en gul lapp om hvorfor det ikke er tømt.

Slik varsler du:

Ta kontakt med Nannestad kommune på e-post: postmottak@nannestad.kommune.no 

eller telefon 66 10 50 00 (man-fre 08:00-15:30)


Publisert: 17.12.2018 12:00:00
Sist endret: 17.12.2018 12:49