Angrepet er et alvorlig brudd på folkeretten, og et overgrep både mot nasjonen Ukraina, landets sivilbefolkning og demokratisk valgte styre.

Minst en halv million mennesker er allerede på flukt fra krigen. Formannskapet er innstilt på å legge forholdene til rette for at flyktninger fra krigen i Ukraina kan komme til Nannestad, og ber kommunedirektøren om å forberede mottak av krigsflyktninger så snart nasjonale myndigheter anmoder om dette. Formannskapet ber også kommunedirektøren om å etablere oversikt over offentlige, sivile og frivillige ressurser som kan bidra positivt til et effektivt og inkluderende mottak av flyktninger.

I Nannestad er det innbyggere både av russisk og ukrainsk herkomst. Formannskapet oppfordrer alle innbyggere i Nannestad til å være inkluderende, vise solidaritet og medmenneskelighet i en svært krevende tid.

Mange barn er bekymret og redde for krigen i Ukraina. Formannskapet er opptatt av at voksne må ta dette på alvor og snakke med barna, og oppfordrer barnehager og skoler til å være oppmerksomme på barnas reaksjoner.

Formannskapet ber kommunedirektøren gjennomgå kommunens beredskapsrutiner og løpende følge opp eventuelle anmodninger fra nasjonale myndigheter.

Hans Thue, ordfører
Mobil: 918 95 723
Hans.Thue@Nannestad.kommune.no

Nannestad kommune


Publisert: 01.03.2022 17:13:49
Sist endret: 18.01.2023 13:41