Kultur- og likestillingsdepartementet har gitt Lotteri- og stiftelsestilsynet i oppdrag å forvalte tilskuddsordningen framover og kommunen skal derfor ikke behandle nye søknader om strømstøtte. Organisasjoner kan søke via skjema til Lotteri- og stiftelsestilsynet. Det legges opp til kvartalsvise søknader med mulighet for å søke for andre kvartal 2022 tidligst i august.

Du kan lese mer om dette  hos Lotterie- og stiftelsestilsynet, i Stortingsproposisjon 77 S (2021-2022) og Innst. 251 S (2021-2022), og på nettsidene til Regjeringen


Publisert: 03.05.2022 10:33
Sist endret: 03.05.2022 14:48