Innhold

Statens vegvesen Region Øst har foretatt en gjennomgang av alle fylkesvegene i Nannestad kommune med bakgrunn i at de skal forkjørsreguleres.

Bestillingsgrunnlaget er klart og det gjenstår kun en kvalitetskontroll av grunnlaget før det sendes til utførelse hos driftsentreprenøren. På alle de samme strekningene er det også gjennomført skiltfornying da det var mange gamle og slitte skilt.

Arbeidet bestilles i disse dager, og nye skilter er forhåpentligvis på plass etter sommeren en gang.

Alle fylkesvegene i kommunen blir nå forkjørsregulert.

 

Ta eventuelt kontakt med Statens vegvesen Region Øst dersom det er behov for ytterligere informasjon.


Publisert: 28.06.2017 09:48:32
Sist endret: 28.06.2017 09:48