Vi minner om at det ikke er lov å fore rådyr og elg

Foring kan øke risikoen for farlige møter med elg. Elg kan endre sin adferd når den søker etter mat og oppsøke stedet der den blir foret oftere. Dette øker igjen faren for farlige møter med elgen. Med foring utsetter man også dyrene for smitterisiko. 

Vi forstår at det kan være fristende å fore disse flotte dyrene, men vi må minne om at de kan bli syke og smitte hverandre med sykdommer. 

I tillegg vil dyr som blir foret i for eksempel byggefelt føle seg trygge på å komme tilbake og utforske områdene og det kan skape farlige situasjoner for både dem, hunder og oss mennesker som ferdes i området.

Foring av elg og rådyr har vært forbudt i hele Norge siden 2018, og er fortsatt forbudt.

Nannestad kommune har i samarbeid med mattilsynet mulighet til å gi foringstillatelse der det er hensiktsmessig, da gjøres dette med riktig for på egnet plassering. Dette er søknadspliktig.

For å fore må man forholde seg til gitte retningslinjer, blant annet tilsyn av foringsplassen og fortype. Du må også være forberedt på å fore dyrene helt til snøen har gått.

Elg og rådyr er glad i bærbusker og andre prydbusker. Pakk gjerne disse inn, og er du ofte plaget med at dyra beiter på hagevekstene dine så kan du for eksempel velge vekster som ikke trekker til seg hjortevilt neste gang du anskaffer nye busker til hagen.   

Les mer her


Publisert: 01.03.2023 10:43:34
Sist endret: 20.03.2023 12:53