Kommunestyret skal velge nye medlemmer til eldrerådet og rådet for personer med funksjonsnedsettelse og nå kan du komme med forslag. Vi inviterer lag, foreninger, organisasjoner og privatpersoner til å sende inn forslag på representanter til eldrerådet og rådet for personer med funksjonsnedsettelse. Frist for å komme med forslag 8. mars. Sendes til postmottak@nannestad.kommune.no   

Til eldrerådet skal det velges 5 medlemmer og varamedlemmer, og til rådet for personer med funksjonsnedsettelse skal det også velges 5 medlemmer og varamedlemmer for perioden 2024-2027. 

Forslagene sendes til postmottak@nannestad.kommune.no eller til Nannestad kommune, Teiealleen 31, 2030 Nannestad 

I forslagene må vi få inn følgende informasjon:

  • Hvilket råd forslaget er til og en kort beskrivelse av foreslått kandidat
  • navn, adresse, telefon, e-postadresse og fødselsdato
  • bekreftelse på at vedkommende samtykker til å kunne bli valgt som medlem eller varamedlem

Publisert: 09.02.2024 07:50:27
Sist endret: 09.02.2024 07:50