Nå kan du foreslå medlemmer til eldrerådet og rådet for personer med funksjonsnedsettelse  i Nannestad kommune 

Nå inviterer vi lag, foreninger og organisasjoner til å sende inn forslag på representanter til ungdomsrådet, eldrerådet og rådet for personer med funksjonsnedsettelse. Frist 25. november. Sendes til postmottak@nannestad.kommune.no  

Les mer her: 

For perioden 2023-2027 skal nytt kommunestyre oppnevne representanter til de lovpålagte rådene:

  • Eldreråd
  • Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Vi oppfordrer lag, foreninger og organisasjoner som representerer disse innbyggerne til å komme med forslag. 

Forslagene sendes til postmottak@nannestad.kommune.no eller til Nannestad kommune, Teiealleen 31, 2030 Nannestad 

I forslagene må vi få inn følgende informasjon:

  • Hvilket råd forslaget er til. 
  • navn, adresse, telefon, e-postadresse og fødselsdato
  • bekreftelse på at vedkommende samtykker til å kunne bli valgt som representant eller vararepresentant 

Publisert: 27.10.2023 07:39:40
Sist endret: 13.11.2023 07:49