I forbindelse med kvikkleiresoneutredningen for Gjerdrum, Nannestad og Ullensaker har NVE utarbeidet en prosjektbeskrivelse. I dokumentet finnes også kart med utvalg av prioriterte soner for erosjonsbefaring og foreløpig fremdriftsplan.

Kontaktinformasjon:
E-post: nve@nve.no
Tlf.: 22 95 95 95


Publisert: 01.10.2021 12:40:27
Sist endret: 19.12.2022 12:07