Innhold

Foreldreveiledningsprogrammet ICDP

På Jobbsenteret til NAV Nannestad har det siden januar vært høy aktivitet og mye nyttig erfaringsdeling i to timer hver onsdag. ICDP står for International Children Development Program og er et anerkjent internasjonalt foreldreveiledningsprogram skapt i Norge. Flyktningtjenesten i Nannestad har vært igjennom en ICDP-veilederopplæring i regi av Bufdir. En del av veilederopplæringen består i å gjennomføre tolv møter med en foreldregruppe.

Flyktningkonsulentene har nå gjennomført alle tolv møtene med en gruppe på elleve foreldre fra Syria. Møtene har blitt holdt på flyktningenes eget morsmål (arabisk) av vår flyktningkonsulent Omar Sinan Rahbi.

ICDP - deltakere

Fornøyde deltakere

Både veiledere og deltakere er meget fornøyd med foreldreveiledningen. I løpet av de tolv møtene har vi fått en dypere forståelse for hvordan kultur og kulturforskjeller påvirker vår relasjon til barna. Vi har delt erfaringer om både vår oppvekst og den daglige omsorgen vi gir våre barn. Vi har lært å rose og gi anerkjennelse, diskutert positiv grensesetting og fått erfart gjennom hjemmeoppgaver hva som er nøkkelen til en god relasjon med nettopp våre barn. Deltakerne på kurset var en særdeles engasjert, takknemlig og positiv gjeng. En av deltakerne oppsummerte på vårt siste møte: «ICDP har hjulpet oss med å organisere livene våre.» En av fedrene på kurset sier avslutningsvis: «Jeg har blitt mer tålmodig enn før. Jeg har en bedre dialog med barna og har blitt flinkere til å gi anerkjennelse og ros.»

NAV Nannestad og Flyktningtjenesten takker deltakerne for engasjementet og innsatsen i vår første runde med ICDP-opplæring. Vi ser frem til å kunne bruke ICDP i vårt videre arbeid i kommunen med nye grupper.

 

ICDP - utdeling av diplom


Publisert: 26.04.2017 08:39:40
Sist endret: 26.04.2017 08:39