Innhold

Det er totalforbud mot bruk av vannscooter i Hurdalsjøen, og ellers i Nannestad kommune.

Forbudet trådte i kraft i 1996. 

Forskriften finner du på www.lovdata.no, her

De andre kommunene ved Hurdalsjøen, Hurdal og Eidsvoll kommuner, har tilsvarende forskrifter. 

Nannestad kommune


Publisert: 02.06.2017 13:06:51
Sist endret: 02.06.2017 13:06