Innhold

Før påske varslet regjeringen at barnehager vil åpne gradvis fra 20. april. Nasjonale myndigheter la i dag 15. april frem veilederen for hvordan barnehagene kan sikre nødvendige smitteverntiltak.

Foreldre, barn og ansatte skal være trygge på at gjenåpningen skjer på en forsvarlig måte. Den nasjonale veilederen er tydelig på hvordan barnehagene kan forebygge smitte.

Det jobbes med å gjøre de forberedelsene som må til for at det skal bli en trygg og god opplevelse for barna som skal tilbake i barnehagen.

Tiden frem til barnehagen starter opp igjen, vil kommunen bruke til å få på plass nødvendige rutiner for smitteverntiltak. Kommunen vil komme ut med mer informasjon til foreldre om hvordan barnehagehverdagen vil se ut.

Dagene i barnehagen vil nok bli annerledes både for barna og de voksne som jobber der.


Publisert: 15.04.2020 18:05:17
Sist endret: 15.04.2020 18:05