Innhold

Romfarer arkitekter AS har på oppdrag fra Haugen eiendom AS utarbeidet et forslag til detaljreguleringsplan for utbygging på tomten til Haugengården (tidl. Europristomta). Planen er ute på høring/offentlig ettersyn og det arrangeres i den forbindelse et åpent møte om prosjektet i Bjerke Velhus mandag 11. februar kl.19.00. Utbygger/arkitekt vil informere om prosjektet og kommunen vil også være til stede for å svare på spørsmål og ta i mot synspunkter.

 

 Lenke til høringsdokumentene: PS 56/18 https://www.nannestad.kommune.no/sru/#se:mote/moteid:1286/utvalgid:12


Publisert: 05.02.2019 13:13:09
Sist endret: 05.02.2019 13:13