Innhold

Det er påvist covid-19 smitte hos et barn på avdeling Vettehaugen i Eltonåsen barnehage. Barnet har vært i barnhagen i smittsom fase tirsdag 09.03.21, onsdag 10.03.21 og torsdag 11.03.21.

Barn og ansatte på avdeling Vettehaugen og samarbeidsavdelingen Furulia, må i karantene. Husstandsmedlemmene deres må også i karantene. De det gjelder har fått eget informasjonsskriv.

Det er påvist covid-19 smitte hos en foresatt til barn ved avdeling Ole Brumm i Midtbygda barnehage. Barnet har også forkjølelsessymptomer, men er ikke testet ennå. Sannsynligheten for at barnet også er smittet med covid-19 er ganske stor, og vi anbefaler derfor at alle barn og ansatte ved avdeling Ole Brumm og samarbeidsavdelingen Tigergutt går i karantene sammen med husstandsmedlemmene sine til det har kommet testsvar på det aktuelle barnet.

Barnet det mistenkes smitte hos får antakelig testsvar senest tirsdag 16.03.21, og det vil gå ut oppdatert informasjon så snart svaret har kommet.

Øvrige barn og ansatte møter i barnehagene som normalt mandag 15.03.21.

Det ble idag påvist covid-19 smitte hos en elev i klasse 9E ved Nannestad ungdomsskole. I tillegg har en elev i klasse 10D fått bekreftet smitte i husstanden sin og selv fått typiske symptomer natt til 13.03.21. Eleven i klasse 9E har vært på skolen i smittsom fase tirsdag 09.03.21, onsdag 10.03.21 og torsdag 11.03.21. Eleven i klasse 10D har vært på skolen i antatt smittsom fase torsdag 11.03.21 og fredag 12.03.21.

Elever og ansatte som har oppholdt seg i samme klasserom samtidig som den smittede og den antatt smittede eleven, må i karantene. Husstandsmedlemmer til elevene og de ansatte må også i karantene. De dette gjelder har fått et eget informasjonsskriv.

Øvrige elever og ansatte møter på skolen som normalt.

Politisk og administrativ ledelse skal møtes i morgen tidlig, søndag 14.03.21, for å gjennomgå situasjonen og vurdere tilstaksnivå i skoler og barnehager, og eventuelt andre tiltak. Formannskapet skal behandle lokal forskrift i sitt oppsatte møte onsdag 17.03.21.


Publisert: 13.03.2021 20:11:46
Sist endret: 13.03.2021 20:24