Flere hundre møtte til storforeldremøte

I går møtte omtrent 300 foreldre med barn på 6. til 10. trinn til storforeldremøte i Maurahallen. Temaet var foreldreansvar, grensesetting og trygge voksne.

Iselinn Næss | Sist oppdatert: 31.05.2024 10:52 | Publisert: 31.05.2024 09:38:45

Storforeldremøte

Fv.: Sigve Bolstad, Anne Cathrine Hofseth Gundersen, Christian Bendz, Robin Fladby Andersen , Rita Milli, Monica Moer

Foto: Iselinn Næss

Forebyggende møte

Målet med å gjennomføre slike møter er:

  • å gi foreldre innsikt i hvordan ungdomsmiljøet er og utvikler seg i kommunen vår. 
  • at instanser som jobber med barn, unge og familier kan gi noen råd til foreldre med barn i denne alderen.

Det er SLT koordinatorene (Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak) i kommunen, Rita Milli og Monica Moer, som organiserer disse forebyggende møtene hvert år. Og budskapene kan ikke gis for ofte.

Ordfører Christian Bendz loset foredragsholdere og foreldre gjennom kvelden som startet med å vise film om hvilke tjenester i kommunen som jobber med barn, unge og familier.

Se filmen her

Vær en venn, men gi de unge ansvar 

Deretter leste den unge forfatteren Oliver Lovrenski  fra boka si "Da vi var yngre", som handler om vennskap, sorg, rus og overlevelse i dagens Oslo. På scenen snakker han med Øystein Milli om sitt liv og hvordan han kom seg ut av et dårlig ungdomsmiljø.

Mange unge i dag mangler retning og mening med livet. Jeg hadde ikke tenkt å bli forfatter, jeg bare begynte å skrive fordi jeg hadde hørt at det kunne hjelpe og så ble ting bedre og så fant jeg ut at jeg hadde en bok der. Det var nyttig for meg å velge retning, sa Oliver 

Oliver var ærlig med foreldrene i salen og ba dem være venn med ungdommene sine, særlig når ting er vanskelig. Samtidig som de må gi de unge ansvar.

Noe av det verste er å ta fra de unge ansvar, da blir de maktesløse, sa Oliver.

Og selv om det ser ut som ungene ikke liker det dere sier til dem, så fortsett med å si det for de trenger å høre det mange ganger, sa Oliver som selv har kommet seg ut av et liv med rus og kriminalitet.

Bry deg om egne ungdommer og andres

Utekontakt Venancio var også på foreldremøtet og fortalte om hva han og utekontakt Martine ser i ungdomsmiljøet i Nannestad. Han fortalte at de ser ungdom som ruser seg, om veip og om volshendelser. Han fortalte også at de dessverre observerer kjøp og salg av narkotika og rekruttering av yngre barn.

Han påpeker også at det er grupperinger som de kjenner til og de heldigvis utgjør en liten del av ungdommene. Og at majoriteten av ungdommene er flotte ungdommer. Den grupperingen de kjenner til er det flere instanser inne og jobber med. For det er ikke bare ungdommene som trenger hjelp i disse gruppene, men hele familien ofte. Det som er utfordrende er at denne lille gruppen sprer mye frykt fordi barn og unge blir redde for å være snitchere. Og dette bruker gruppen aktivt. Han forteller også at enkelte i gruppen er søkende etter voksenkontakt og da er det viktig å få snakket med dem.

Foreldre oppfordres til å snakke med sine ungdommer hjemme om dette og om å trygge dem på at det er lov å si ifra om man er vitne til kriminalitet. Og så oppfordrer Venancio til å bry seg, også om andres barn og unge. Være voksenpersoner som er tilstede for alle og som bryr seg.

Bli Natteravn i Nannestad  

Noen voksne frivillige som virkelig bryr seg og bruker sin fritid på å vøre tilstede der ungdommene er i Nannestad er Natteravnene og de oppfordrer flere til  bli med å melde seg på for å prøve ut. Du kan melde deg på her og lese mer her

Dette er givende og veldig gøy sier natteravnene - Dere blir kjent med andre foreldre og det er en viktig oppgave. 

Politiets anbefalinger

Politiet var selvsagt tilstede og politikontakt Robin Fladby Andersen og avsnittsleder Anne Cathrine Hofseth Gundersen fortalte om ungdomskriminaliteten og om nye trender og hva foreldre må være oppmerksomme på. De anbefaler foreldre å se: 

Fortill dine unge hjemme at du alltid vil stå med åpne armer og hjelpe også dersom ungdommen din har blitt lurt og svindlet.

Politiet oppfordrer til å melde fra til politiet så tidlig som mulig om man oppdager for eksempel snap grupper med ulovlig innhold.

Statsekretær Sigve Bolstad imponert over oppmøtet

Møtet i går ble avsluttet med at Justis- og beredskapsdepartementet var tilstede med Statssekretær Sigve Bolstad. Han var imponert over oppmøtet på foreldremøtet og sa at det gir håp for Nannestad når det er så mange engasjerte voksne som deltar og vil bidra til det beste for de unge i kommunen vår.

Rådene fra alle som sto på scenen i gårsdagens møte var klare:

  • Være oppmerksomme og nysgjerrig på ungdommene og ikke vær naiv!'
  • Bry dere, om egne og andres ungdommer!
  • Vær til stede!

ForeldremøteForeldremøteForeldremøte