Innhold

Nannestad kommune ber grunneiere om å beskjære egne hekker, trær og busker som henger utover kommunal veigrunn.

Nannestad kommune ved Kommunal Drift er ansvarlige for å sørge for at trafikksikkerheten opprettholdes langs kommunale veier. Dette inkluderer å sikre at sikten i veikryss og langs veien blir best mulig og samtidig sikre at veilys fristilles. I denne forbindelse vil kommunen tidvis rydde vegetasjon langs de kommunale veiene. 

Trær og busker på privat grunn kan henge utover kommunale veier og være til hinder. Nannestad kommune ber derfor grunneiere om å beskjære egne hekker, trær og busker som henger utover kommunal veigrunn. 

Nannestad kommune vil ved behov sende ut et skriv til grunneiere om å beskjære private hekker, trær og busker der det angis en tidsfrist for gjennomføring. Er ikke beskjæringen gjennomført innen tidsfristens utløp, vil Kommunal Drift foreta beskjæring uten at nye varsel vil bli gitt.


Publisert: 31.03.2020 14:41:19
Sist endret: 31.03.2020 14:41