Bilde f.v.: Ordfører Hans Thue, Jahn Otto Snortheim, Stian Olsen, Thomas Følling, Monica Knudsen

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Gjennom sertifiseringen får virksomheter konkrete verktøy for å jobbe målrettet med å forberede sine miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Det er kommunen som er sertifiseringsmyndighet og alle miljøfyrtårnvirksomheter resertifiseres hvert tredje år gjennom en tredjeparts-sertifisør.

Miljøfyrtårnordningen driftes av Stiftelsen Miljøfyrtårn, les mer om ordningen her


Publisert: 28.06.2022 11:12:26
Sist endret: 28.06.2022 11:15