Innhold

Fra 1.10.2021 er det et felles NAV kontor for Gjerdrum og Nannestad, hvor Nannestad er vertskommune for samarbeidet. Kontoret er i dag i midlertidige lokaler i Teiealleen 9 i Nannestad, men når det nye kommunehuset står ferdig i 2023 skal det felles NAV kontoret flytte dit, sier Yvonne Bjønness som er leder for NAV tjenesten i begge kommunene.

Sammenslåingen betyr ikke at Gjerdrum mister nærheten til tjenestene. NAV utfører og gir sine tjenester uavhengig av hvor de sitter. Vi møter brukeren og samarbeidspartnere der de trenger å møte oss – på arbeidsplassen, i kommunen, hos fastlegene osv. Og mange synes det er greit å møte oss på digitale plattformer som blant annet på chat.

Hovedårsaken til sammenslåingen er å legge til rette for større fagmiljøer. Det blir flere ansatte, større handlingsrom og vi kan være mer innovative i arbeidsformen. Dette vil gjøre det lettere å koordinere innsatsen vår mot felles brukergrupper, som for eksempel ungdom.

  


Publisert: 06.10.2021 07:40:01
Sist endret: 06.10.2021 07:57