Innhold

På grunn av totalforbudet mot vanning, er det nå noen som utgir seg for å være vannkontrollører fra kommunen og krever inn bøter. Vi har foreløpig ikke registrert falske vannkontrollører i Nannestad, men vi ber deg som  innbygger om å følge med.

De som utfører vannkontroll i Nannestad kommune kjører i tjenestebil, tydelig merket med kommunevåpen og et gult skilt hvor det står «VANNKONTROLL». De vil også legitimere seg når de tar kontakt. Kommunens kontrollører vil ikke kreve bøter, de vil gi muntlig advarsel og i siste ende plombere kranen.

Kontakt politiet på telefon 02800 om dere blir utsatt for forsøk på denne typen svindel.


Publisert: 06.08.2018 10:45:58
Sist endret: 06.08.2018 10:45