Innhold

Nannestad kommune og vannområdet Leira-Nitelva har utarbeidet faktaark om Råsjøen. Her får du informasjon om biologisk mangfold, friluftslivet og litt om historikken knyttet til bosetninger ved vannet. I tillegg er det informasjon om miljøtilstand og det arbeidet som gjøres for å følge opp vannforskriften.

Lenke til faktaarket

 

Foto: Ruben A Pettersen


Publisert: 09.06.2020 07:37:07
Sist endret: 09.06.2020 07:40