Innhold

Glommens og Laagens Brukseierforening (GLB) har siden 1996 hatt søknad om å få fastsatt et manøvreringsreglement for Hurdalssjøen til behandling i NVE.  I 2015 konkluderte NVE med at de ikke kan fastsette noe offisielt manøvrerings-reglement for Hurdalssjøen fordi reguleringen er konsesjonsfri. NVE ba samtidig GLB om å ta kontakt med brukerinteressene i Hurdalssjøen for å bli enige om et frivillig manøvreringsreglement som alle interesser kan akseptere. Etter et møte med brukerinteressene våren 2016 sendte GLB i august 2016 ut et forslag til nytt manøvreringsreglement for Hurdalssjøen som skulle praktiseres fram til og med 2018.

Ved utsendelse av forslaget til nytt manøvreringsreglement ble det lagt opp til at GLB skulle invitere brukerinteressene til et evalueringsmøte høsten 2018 for å få innspill på hvordan det nye manøvreringsreglementet hadde fungert, og om det var nødvendig med eventuelle justering før reglementet kunne betraktes som offisielt.

Spesielt 2018 har vært et lite representativt år for tilsigsforholdene til Hurdalssjøen med ekstrem tørkeperiode i juli og august. GLB ønsker derfor å forlenge perioden med praktisering av prøvereglementet for å få et bedre grunnlag for å evaluere manøvreringsreglementet som nå praktiseres. I samråd med Huvo har vi blitt enige om å innhente ett år til med erfaringer før vi inviterer til evalueringsmøte. Møtet vil dermed bli avholdt i oktober/november 2019.

Dersom det skulle være forhold knyttet til manøvreringsreglementet noen ønsker å påpeke allerede nå, kan henvendelse om dette rettes til Torbjørn Østdahl i Eidsiva Vannkraft på e-post til Torbjørn.Ostdahl@eidsiva.no , alternativt på telefon 954 99 614.


Publisert: 14.12.2018 12:15:29
Sist endret: 14.12.2018 12:15