Innhold

For å bidra til å sikre at skolene har et godt og sikkert utemiljø med lekeapparater som er i godkjent stand, foretas det jevnlig tilsyn for å avdekke skader og mangler.
Lekeapparater inne på skolene er eiet og drevet av Nannestad kommune v/den respektive skolen.
Det er rektor som har det daglige ansvaret for å vurdere sikkerhet på skolens utemiljø og som foretar eventuelle strakstiltak og sørger for interne avklaringer av regler og rutiner. Dersom det er behov for mer spesifikk vurdering av sikkerheten, drøftes dette med vaktmester og det avklares behov og rekvirering av eksterne fagpersoner/instanser.

Det er kommunal drift ved gjeldende vaktmester som foretar ettersyn og mindre ved­like­holds­oppgaver som f.eks. maling. Rektor sørger for at det foretas en intern sjekkrunde av sikkerheten i ute­miljøet to ganger hvert år. På denne runden er vaktmester, rektor og verneombud med. Personalet ved skolen melder umiddelbart fra til rektor om skader/mangler som krever utbedring.

Dersom skaden er av et slikt omfang at den ikke umiddelbart kan repareres av vaktmester, har rektor ansvar for å sørge for at lekeapparatet blir stengt fram til skaden er utbedret. Dersom et lekeapparat ikke anses å være trygt og sikkert, vil det bli fjernet av Kommunal drift.

Det foretas en årlig leke­plass­kontroll av ekstern leverandør og det er enhetsleder for service, drift og vedlikehold som sørger for at det bestilles.


Publisert: 27.11.2019 07:41:57
Sist endret: 27.11.2019 07:41