NVE
Foto: NVE

Befaringene vil starte opp 27. september og pågå utover høsten. De vil bli utført til fots av personell fra NVE som er synlige med røde jakker. Hoveddelen av arbeidet vil pågå i ukene 39 og 42. NVE har også bestilt geoscanning med helikopter for å gi et overordnet bilde av grunnforholdene. 

-Kartleggingen er en del av et større prosjekt som ble startet høsten 2020 for vurdering av kvikkleiresonene i de tre kommunene. Hovedmålet med prosjektet er å få et oppdatert bilde av faregrad og risiko i gamle kvikkleiresoner. Det skal gi grunnlag for å vurdere om det er behov for å utføre videre grunnundersøkelser og eventuelt sikringstiltak, sier prosjektleder i NVE, Ingrid Havnen. 

Informasjon om kartleggingen av kvikkleiresoner finnes på NVEs nettsider. 

Kontaktinformasjon
E-post: nve@nve.no
Tlf.: 22 95 95 95Publisert: 22.09.2021 12:26:03
Sist endret: 19.12.2022 13:47