Innhold

Vi søker en folkelig toppleder med et tydelig lederskap som er samlende og inkluderende. Du motiveres av å sette deg inn i mulighetsrommet og utfordringene kommunen står ovenfor, og evner samtidig å tenke helthetlig og strategisk.

Nannestad kommune er en veldrevet kommune med et godt tjenestetilbud, effektiv drift og solid økonomistyring. Sammen med politisk ledelse og kompetente medarbeidere, vil du som kommunedirektør være pådriveren for å videreutvikle den gode driften og skape fremtidsrettet utvikling og vekst.

Annonse og kontaktopplysninger til stillingen finner du her: https://www.finn.no/job/management/ad.html?finnkode=202336290


Publisert: 28.12.2020 11:20:01
Sist endret: 04.01.2021 14:17