Det er mange som vil kjenne på sterke reaksjoner etter det som har skjedd. Mange har vært tilstede, eller kjenner noen som har vært det. Andre vil kjenne på at dette minner dem om tidligere erfaringer i livet. Krisereaksjoner er helt vanlig og normale reaksjoner på unormale hendelser. 

Trenger du noen å snakke med? 

Nannestad kommune tilbyr voksne samtaler med helsepersonell og mennesker som jobber med psykisk helse, i Rus- og psykisk helsetjeneste. Barn, unge og familier kan ta kontakt med Familiesenteret.

  • Rus- og psykisk helsetjeneste, tlf: 40620479 (09.00-14.00 hverdager)

Besøksadresse for avtalt møte er: Mikkel revs vei 20, 2030 Nannestad

  • Familiesenteret, tlf: 66105338 (09.00-14.00, mandag-torsdag)

Besøksadresse for avtalt møte er: Prestmosvegen 5, 2030 Nannestad

 

Fastlegene, daglegevakt og interkommunal legevakt ivaretar behov for akutt hjelp: 

Fastlegene i Nannestad med daglegevakt

Interkommunal legevakt


Publisert: 05.07.2022 12:10:02
Sist endret: 18.01.2023 13:13