Bankene har endret ordningen med eFakturaavtaler fra 15.5.2022. Fra dette tidspunkt må eFakturamottakere gi en generell aksept for fortsatt å være eFakturamottaker. Dette omtales som «Ja takk til alle» eller «Alltid eFaktura», avhengig av hvilken bank eller betalingsapp man benytter. Denne endringen medfører også at fakturakrav kun blir sendt til den personen som er eier av faktura (jfr. personvernlovgivningen, GDPR). 

Bankenes endring kan gi følgende konsekvenser for kunder/mottakere/betalere:

  • Har man tidligere mottatt faktura på papir, men har svart Ja takk til alle eller Alltid e-Faktura i sin nettbank, vil man nå motta faktura som eFaktura rett i nettbanken
  • Har man tidligere mottatt faktura som eFaktura direkte i nettbanken. Men nå mottar den som papir/Digipost, har man ikke aktivert Ja takk til alle eller Alltid eFaktura 
  • Betaler du på vegne av andre via eFaktura:

    • Har du opprettet eFakturaavtale på vegne av andre, dvs. mottar og betaler faktura for andre i din nettbank, vil eFaktura ikke lenger bli sendt til deg som betaler, da bankene kun vil sende dette til den som fakturaen er utstedt til.
    • Har du kombinasjonen Avtalegiro og eFaktura, vil du fortsatt få avtalegiroen sendt til betaler. Har du behov for å se selve fakturaen, må du få denne fra den du betaler for eller ta kontakt med aktuell bank for å se om de har løsning for tilgang. 

Du kan sjekke om du har gitt samtykke til Ja takk til alle eller Alltid eFaktura i din nettbank eller Vipps, eventuelt kan du kontakte din bank.

Kommunen har ikke mulighet til å gjøre oppslag, aktivere eller avslutte eFakturaavtaler for våre fakturamottakere.

 

Se for øvrig informasjon fra bankene/Nets på denne nettadressen: www.efaktura.no/Privat


Publisert: 03.06.2022 07:25:20
Sist endret: 12.01.2023 13:27