Innhold

Rettelse av tømmedag på renovasjons rute 324 for papir, plast og restavfall. De oppsatte datoene 23.12.19 og 24.12.19 i avfallskalenderen er dessverre feil. Riktig dato for tømming av papir, plast og restavfall er 27.12.19.
Beklager eventuelle ulemper.


Publisert: 19.12.2019 12:33:17
Sist endret: 19.12.2019 12:33