Innhold

Vi minner om at det i forbindelse med helligdager og fridager vil kunne forekomme endringer på hentedag. Sjekk tømmedager i appen «min renovasjon» eller i avfallskalenderen din for 2019.  I avfallskalenderen er endrede hentedager markert med blått. Der flere dager er markert, settes avfallet ut før kl. 05.00 den første dagen.  Det er ikke avfallshenting på din rute på dager markert med gult. 

Husk snømåking og strøing slik at renovatøren kommer frem.

 


Publisert: 17.12.2019 07:09:37
Sist endret: 17.12.2019 07:09