Innhold

Til nå har alle som har testet positivt for covid-19 blitt kontaktet av smittesporingsteamet i Nannestad og Gjerdrum. Det er forventet en stor økning i antall smittetilfeller med covid-19 i tiden framover. Regjeringen har gjort endringer i strategien om testing, isolering, sporing og karantene (TISK). Det er lagt opp til mer bruk av selvtesting, og den enkelte skal fortsatt varsle alle sine nærkontakter ved positiv test. Kommunale ressurser til TISK skal fremover brukes der konsekvensen av smittespredning er størst, blant annet til utbruddshåndtering.

Den individuelle oppfølgingen vil bli begrenset til innbyggere under 16 år eller over 64 år. Øvrige innbyggere vil kommunen kontakte via sms. Alle som registrerer positive hurtigtester via nettsiden, eller får en positiv PCR-test, vil få en sms med instrukser om hva de skal gjøre. Det gjøres oppmerksom på at selvtester ikke er gyldige for registrering i koronasertifikatet.

Informasjon om hva man skal gjøre ved positiv test finnes på https://www.helsenorge.no/koronavirus/karantene-og-isolasjon/#hva-gjelder-for-deg . Det er viktig at alle setter seg inn i hvilke regler som gjelder for dem, og følger med på endringer fra nasjonale myndigheter.

Ved behov for ytterligere informasjon og veiledning utover dette, kan smittesporingsteamet kontaktes på tlf. 477 93 868.


Publisert: 19.01.2022 16:22:33
Sist endret: 19.01.2022 16:22