Nannestad kommune har overtatt svømmehallen og driver i disse dager med prøvedrift. En viktig ting å prøve ut er å ha badende gjester. Elevenes kommunestyre ble invitert til å teste svømmehallen etter sitt første møte i den nye kommunestyresalen i kommunehuset 8.juni. 

De 31 representantene som er fra de fem grunnskolene i Nannestad poserte gladelig foran svømmehallen sammen med ordfører Hans Thue. 

Representantene og ordfører foran svømmehallen

Vi gleder oss veldig til å være de første som får bade i Nannestad svømmehall forteller elever fra Maura skole; Mari, Marie, Luna og Andreas.

- Vi gleder oss til å få bada før de andre, men synes også litt synd på de som ikke har fått badet. Men de får jo også det etter hvert, forteller elevene. 

Nannestad svømmehall åpner offisielt 12. august!

Første Elevenes kommunestyremøte i ny kommunestyresal

På sakslisten for møtet stod det flere viktige saker. Elevenes kommunestyres ordfører Anna Kjærstad ledet møte. Først var det orienteringssaker. Første sak var presentasjon av oppvekstsjef og sektorleder skole og søppelhåndtering ved skolene, hvor elevene fikk svar på at avfall håndteres og sorteres etter at det hentes på skolene av oppvekstsjef Karen Marie Løberg Furuseth.

Deretter orienterte enhetsleder Christian Walstad om vedlikehold av lekeapparater, og elevene fikk informasjon om at det skal utbedres feil og mangler på lekeapparater og lekeplasser i kommunen og hvem som gjør jobben med å utbedre dette.

Neste orientering var resultater av nasjonale prøver ved sektorleder for skole Stine Agnete Mailand. Hun forteller om hva nasjonale prøver er for og hvorfor disse gjennomføres. At dette handler om at skolene kan få tilbakemelding om hvordan de kan gi best mulig undervisningstilbud som gir læring for elevene. Og at resultatene brukes for å følge med på utviklingen. Videre forteller sektorlederen om elevundersøkelsen og om viktigheten av et trygt og godt skolemiljø for alle.

Biblioteksjef Kari Holst Larsen fortalte til slutt om tilbud for barn og unge i det nye biblioteket i kommunehuset. Hun forteller om hvordan biblioteket er kommet i stand med innspill også fra elevenes kommunestyre og at deres innspill kom godt med da vi skulle flytte og åpne nytt bibliotek i kommunehuset. Hun fortalte også om sommer-les kampanjen som er i gang og at ved deltakelse i den kan man få mulighet til å bli med på is-fest hvor det blant annet blir besøk av reptiler fra reptilparken i Oslo. Kari viste også elevene rundt i kommunehuset og biblioteket etter møtet.

Fordelte midler på 50 000 kroner

På sakslisten i Elevenes kommunestyre stod saken om å fordele 50 000 kr seg imellom. Alle skolene fikk taletid på talerstolen med sine forslag til fordeling av pengene og etter en diskusjon ble det enstemmig vedtak om å fordele beløpet likt, slik at alle skolene alle de fem skolene fikk 10 000 kr hver til eget bruk. De fleste skolene ønsker å bruke pengene på lekeapparater.

Innspill til innhold i kulturskolen

Den siste saken som skulle behandles fikk elevene anledning til å komme med innspill til innholdet i kulturskolen. Det kom mange fine innspill som kulturskolerektor Trude Sofie Olavsrud Anthonsen tar med seg i arbeidet når det skal lyses ut etter kulturskolelærer.

Bilder av Elevenes kommunestyremøte 

Elevenes kommunestyre har som formål å utvikle elevenes engasjement, demokratiforståelse og en arena for aktivt å ta avgjørelser i saker som angår barn og unge.


Publisert: 08.06.2023 13:12:32
Sist endret: 09.06.2023 09:50