Innhold

I dag 14. november har vi hatt elevenes kommunestyre (EKOM).

 

Sakene som ble drøftet og stemt over er disse:

Valg av ordfører og varaordfører for skoleåret 2018/19
Her var det forslag på :Ordfører: Sunniva Langerud, NUS og Varaordfører: Martin Viken, NUS

Fordeling av kr 50 000

Skolevei, gangfelt og buss

I EKOM-gruppas møte 20.9.18 kom flere av skolene med innspill vedrørende trafikk som de ønsket å ta opp i EKOM.

Elevrådet ved Kringler-Slattum ønsket å ta opp skoleveien som de ønsker å få gjort noe med. På Eltonåsen skole opplever de at bussen kjører før elevene har satt seg og at bussjåføren ikke vet hvor han/hun skal kjøre. Preståsen skole ønsker flere gangfelt i Nannestad sentrum:
1. Fra gamle banken til kirka.
2. Fra Ekervegen til baksiden/nord for Kiwi.
3. Ved kryssing av Prestmosveien ved Shell.

Lekser i skolen

Elevenes læringsplakat - ny vurdering

Protokollen fra møte ligger under Politisk møtekalender, så snart den er klar.


Publisert: 14.11.2018 14:02:31
Sist endret: 14.11.2018 15:01