Innhold

Sigrid Totlund ble valgt som ordfører og Tom. S. Talgø ble valgt som varaordfører for elevenes kommunestyre for skoleåret 2019 / 2020.

Elevenes kommunestyre består av 31 representanter tilsvarende kommunestyret.

Representantene er fordelt på følgende måte:

Preståsen skole: 5 representanter

Kringler-Slattum skole: 3 representanter

Eltonåsen skole: 5 representanter

Maura skole: 9 representanter

Nannestad ungdomsskole: 9 representanter


Publisert: 07.11.2019 14:06:45
Sist endret: 07.11.2019 14:06