Innhold

EKOM i Oppegård kommuneRepresentanter fra Elevenes kommunestyre (EKOM) har i dag (15. juni), fått lov til å delta på møte i Barn og unges kommunestyre (BUK) i Oppegård rådhus. 

Hensikten med deltagelsen var å innhente erfaringer fra andre kommuner om hvordan de arbeider for å sikre innflytelse fra barn og unge. 3 representanter fra hver skoles EKOMgruppe deltok, i tillegg til ordfører, sekretariatsleder, elevrådskontakt fra hver skole, samt skolesjef. 

Utvalgte representanter fra EKOM fortalte om Elevenes kommunestyre i Nannestad og hvorfor vi ønsket å besøke Oppegård. Nannestads utsendinger var observatører under hele BUKs møte fra 09.30 - 13.00, bare avbrutt av lunsj. Under lunsjen var det muligheter for å stille spørsmål og drøfte erfaringer.

Elevenes kommunestyre takker for et utbytterikt kommunebesøk i Oppegård kommune. 


Publisert: 15.06.2017 16:14:34
Sist endret: 15.06.2017 16:14