Innhold

Brønner som gir drikkevann til mer enn en enkelt bolig eller fritidsbolig, skal registrerer hos Mattilsynet. Dette gjelder også for eksempel tjern og bekker. Disse drikkevannskildene skal være registrert innen 1. juli 2018

Det er brønneiers ansvar å registrere drikkevannskilden. Dette kravet er nytt, men du finner mer informasjon og veiledning på Mattilsynets nettside.

Hvorfor skal du registrere?

Kommunene skal ta drikkevannshensyn når de lager kommunale planer og reguleringsplaner, og når de gir tillatelser til for eksempel nye boligområder.

Det er ingen automatikk i at kommunen vet hvor hvert enkelt vannforsyningssystem befinner seg. For å sikre at kommunen har nødvendig informasjon, er alle som har et lite vannforsyningssystem pålagt å registrere vannforsyningssystemet hos Mattilsynet.

Kommunen får informasjonen om de registrerte vannforsyningssystemene fra Mattilsynet. På denne måten kan kommunen ta hensyn til ditt vannforsyningssystem i sitt arbeid.

Nyttige lenker

En presis definisjon av hva et vannforsyningssystem er kan du lese mer om i Drikkevannsforskriften § 3, bokstav k.

Kravet om at alle vannforsyningssystemer skal være registrert kan du lese mer om i 

Drikkevannsforskriften § 17


Publisert: 09.04.2018 15:17:23
Sist endret: 09.04.2018 15:17