Innhold

Målet med Egenberedskapsuka 2020, som varer fra 26. oktober til 1. november, er å øke folks kunnskap om egenberedskap slik at flere gjør fornuftige forberedelser.

Myndighetene anbefaler nemlig at alle husstander i Norge tar noen enkle grep for å bedre sin egen beredskap.

DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) har utarbeidet konkrete råd som du kan lese på sikkerhverdag.no. Her finner du blant annet forslag til et beredskapslager for å klare deg hjemme i minst tre døgn.

Dette gjør vi

Nannestad kommune har satt ut plakater på kommunens tre informasjonspunkter. Hvis alle kommunikasjonsmidler faller bort og det er behov for å nå ut med informasjon har kommunen 3 punkter hvor vi kommer til å informere innbyggerne:

-          Coop Extra i Maura

-          Kommunehuset i Nannestad sentrum

-          Coop Extra på Eltonåsen

Hvorfor råd om egenberedskap nå?

Det er flere forhold som gjør at det kommer egenberedskapsråd til befolkningen nå. Mer ekstremvær er blant de viktigste årsakene. Ekstremvær kan føre til bortfall av kritisk infrastruktur, som for eksempel strøm, vann og mobilnett.

I tillegg er vi som bor i Norge – som er blant verdens tryggeste og mest stabile land – vant til at det meste stort sett fungerer som det skal. Det er veldig mange tjenester og funksjoner vi er avhengig av for at vårt daglige liv skal gå rundt uten store problemer. Det er faktisk en sårbarhet.

Du er en del av Norges beredskap

Selv om vi lever i et trygt land kan uønskede hendelser oppstå også hos oss. Og hvis vi rammes av en stor hendelse eller krise, er det mange som trenger hjelp. Hvis flere av oss er i stand til å ta vare på oss selv og de rundt oss ved en hendelse, kan hjelpen settes inn der behovet er størst. På den måten er du en del av Norges beredskap.


Publisert: 26.10.2020 08:54:33
Sist endret: 26.10.2020 10:07