Innhold

Styret i Nannestadfestivalen og Kulturrådet inviterer til dialogmøte tirsdag 28. januar kl. 19:00 i biblioteket. De ønsker dine innspill til utformingen av årets festival. Alle lag, foreninger, næringsaktører, politiske partier og andre interesserte er velkomne til å diskutere og planlegge aktiviteter og program under Nannestadfestivalen 2020.

Tema for møtet blir:

  • Hvordan få mer aktivitet på standene, festivalområdet og ved hallen. Disse aktivitetene bør planlegges så tidlig at festivalen har mulighet til å markedsføre dem i festivalavisa og andre steder.
  • Hvordan få et mer mangfoldig program som engasjerer flere, både "satellittarrangementer" og sceneprogram i teltet. Spesielt ønsker Nannestadfestivalen innspill til program i teltet fredag kveld og til dagprogrammet lørdag og søndag. Festivalen ønsker også å presentere og promotere eksterne arrangementer under festivalen på en ordentlig måte i festivalavisa og andre kanaler.
  • Hvordan få til flere samarbeidsprosjekter, der enten flere lag/foreninger eller frivillighet og næringsliv går sammen om å lage program/aktiviteter eller å samles om et tema med ulike tilknyttede aktiviteter.

Dere som har bidratt til program og aktiviteter under festivalen de siste årene, er spesielt velkomne. Styret i Nannestadfestivalen ønsker å beholde alle gode tradisjoner, men samtidig se på mulighetene for å videreutvikle festivalen sammen, og å samordne program og aktiviteter på en god måte som alle har nytte av.


Inviter gjerne andre du tenker har noe å bidra med. Vi håper å se deg i biblioteket 28. januar!


Publisert: 13.01.2020 09:41:55
Sist endret: 13.01.2020 09:41